Find us on

 

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብምዕሩግ ኣገባብ ተዘኪራ


ዕስራ ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ ስያትልን ከባቢኣን ኣብ ልክዕ ዕለታ ኣብ ክልቲኡ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲታት ብኽብሪ ተዘኪራ ውዒላ። ኣብቲ ኣብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት እቲ መደብ ብናይ ሕልና ጸሎት ዝክረ ሰማእታት ክኽፈት ከሎ፡ ነቲ መደብ ብዘዳለዉ መንእሰያት ዝማዕረገ መድርኽ ከኣ ንኽብሪ ሰማእታትና ብዝበቅዕ ግርማ ወቂቡ ኔሩ። ነቲ መደብ ከወሃህድ ዝወዓለ መንእሰይ መንግስ፡ ምስ ሰምእታትና ዝወዓሉ ሓርበኛታት ተሞክሮኦምን ዝኽሮምን ከካፍሉ ዓዲሙ። እቶም ኣብ ውዕሎ ጀጋኑ ዝተሳተፉ ከኣ በብተራ ሕሉፍ ታሪኽን ሕድሪ ናይዛ ናይ መብጽዓ ሃገርን ንተሳተፍቲ ኣካፊሎም። ገለ ከኣ ንተራ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ግዜ ቃልሲ ገሊጾም።
ኣቦ መንበር ሽማግለ ምሕብሓብ ስድራ ቤት ስውኣት ኣቶ ዮውሃንስ ሰቛር ብወገኑ ነቲ ዕለት ዝምልከት ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ፡ ህዝቢ ስድራ ቤት ስውኣት ኣብ ምሕብሓብን ምንባይን መብጽዓኡ ከሕድስ ጸዊዑ። ቀጺሉ ዝሰዓበ ምውላዕ ሽምዓ ኮይኑ፡ ህዝቢ ንኽብሪ ሰማእታት ሽምዓ ወሊዑ ኣብ ከባቢ ኣዳራሽ ዑደት ከም ዘካይድ ተጌሩ።
ኣብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን’ውን ብተማሳሳሊ ነቲ መደብ ብዝክረ ሰማእታት ድሕሪ ምኽፋት ነቲ ዕለት ዝምልከት ዝተፋላለየ መግለጺታት ቀሪቡ። ኣቶ ኣሕመድ ኑር ነቲ ዕለት ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምቕራብ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ሕቶታት መሊሱ። ነቲ መደብ ካብ ዘወሃሃዱ ኣቶ በርሀ ደስታ ብወገኑ ተወሳኺ መብርሂታት ሂቡ።

 

 

 ሓባራዊ መመረቕታ ተመሃሮ ተኻይዱ


እቲ ልሙድ ዓመት ዓመት ዝካየድ ሓባራዊ መመረቕታ ተማሃሮ፡ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን ብድምቀት ተኻይዱ። ኣብቲ ብቐዳም 21 ሰነ ዝተኻየደ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት፡ ነቲ መደብ ዘወሃሃደ ኣቶ ኣለም ገዝሀይ ናይ መኽፈቲ ቃል ከስምዕ ከሎ፡ ኣቶ በርሀ ደስታ ከኣ ንማሕበር ወኪሉ ነቲ ዕለት ዝምልከት ቃል ኣስሚዑ። ምኽትል ከንቲባ ስያትል ዝነበረ ጌራልድ ስሚዝ’ውን   ከም ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ቃሉ ኣስሚዑ። ኣቦ መንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ስያትል ከባቢኣን ኣቶ ኣብርሃም ብርሃነን ሓሊፊ ክፍሊ ትምህሪቲ ናይቲ ማሕበር ኣቶ መንግስ ጸጋይን ብሓባር ብምዃን ከኣ ንተመረቕቲ ንምትብባዕ ዝተዳለወ ምስክር ወረቐትን ናይ ሓጎስ ዕምባባታትን ዓዲሎም። ብ
ዘይካ ተመረቕቲ ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ዘርኣዩ ተመሃሮ ንምትብባዕ’ውን ካብ ዝንኣሱ ህጻናት ክሳብ ዝለዓለ ደርጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ዓበይቲ ናይ መተባብዒ ምስክር ወረቐት ተዓዲሉ።
ተመረቕቲ ተመሃሮ ብወገኖም፡ ብተወከልቶም ኣቢሎም ኣብ መድርኽ ብምቕራብ፡ ምስጢር ዓወቶም ንንኣሽቱ ኣሕዋቶም መኺሮም። ሓንቲ ካብ ተመርቕቲ ኣብ መድርኽ ብምቕራብ፡ ወለዳ ዘይተጸበይዎ ሽልማት ብምድላው፡ “ኣብዚ ዓወት’ዚ ንኽበጽሕ ንዝተጻወትኩሞ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ብኣኽብሮ ክዝክሮ ስለዝደለኹ ዝቐረብክዋ ንእሽቶ ህያብ’ያ እሞ ተቐበሉኒ፡” ብምባል ልቢ ወለዳ ኣረስሪሳ። ንመዘከርታ ማሕበር ዝተርፍ፡ ብኣቶ ኣለም ገዝሀይ ኣብ ዝተዳለው ናይ ትምህቲ ሽግ ኣብ ዝወደቖ ምስሊ፡ ኩሎም ተመረቕቲ ክታሞም ከም ዘንብርሉ ተጌሩ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ጉጅለ ድራማ ሰላም ንኣገዳስነት ትምህርትን ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ደቆም እትመክር ኣገዳሲት ናይ መድርኽ ድራማ ብምቕራብ ካብ ተዓዘብቲ ዓቢ ናእዳ ረኺባ። በዚ ኣጋጣሚ ጉጅለ ድራማ ሰላም፡ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኣተኲራ፡ ህዝቢ ንምጉስጓስን ንምስትምሃርን፡ ትጻወቶ ዘላ ኣዝዩ ዓቢ ግደ ብምምስጋን፡ ንቐጻሊ ክትዓቢ ህዝቢ ክድግፋ ንጽውዕ።

ከንቲባ ሙሪ ሰነድ ቅድመ ትምህርቲ ከቲሙ


ከንቲባ ከተማ ስያትል ኤድ ሙሪ ብ 27 ሰነ 2014 ሕጋዊ ሰነድ መደባት ቅድመ-ትምህርቲ ከቲሙ። ሞሪ ነዚ ንዝመጽእ 4 ጥቅምቲ ናብ ሓፈሻዊ ህዝባዊ ድምጺ ዝቐርብ ሰነድ ኣብ ዝፈረመሉ ነዚ ዝስዕብ ቃል ኣስሚዑ።
“እዚ ሎሚ ዝኽትሞ ዘለኹ ሰነድ፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ናይ ምሉእ ኣሜሪካ ናይ ከንቲባታት ኣኼባ ዘቕረብክዎን ምሉእ ደገፍ ኣኼበኛታት ዝረኸበን ንድፊ፡ ዕብየት ምዕባለ ህጻናት ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ዘተኮረ፡ ሃገራዊ መደብ ቅድመ-ትምህርቲ (Early Learning Nation resolution) ኢዩ። ኣብቲ ኣኼባ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ናይ ምሉእ መየራትን ወከልቲ ህዝብን ኣብ 2025 ሃገርና ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ሃገር ክንገብራ ቃል ኣትዮም’ዮም። ካብ ደቅና ዝዓቢ ነገር ከኣ የብልናን፡” ኢሉ።
ከንቲባ ሙሪ ኣብዘን ውሑዳት ኣዋርሕ ቤት ጽሕፈት ዝሓዘለን ግዝያት፡ ቅልጡፍን ሓያሎን ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ከተግብሮም ካብ ዝወሰነ ሃገራዊ መደባት ሓደ ዘይምዕሩይነት ናይ ናብራ’ዩ። በዚ ከኣ ስያትል ናይ መጀመርታ ዝለዓለ ደሞዝ ንምኽፋል ($15) ሕጊ ዝፈረመት ከተማ ጌርዋ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ ከንቲባ ሙሪ ተጻራሪ ሓሳብ ዘቕርቡ ወገናት ኣብ ምቅርራብን ናይ ሓባር ውሳነ ኣብ ምብጻሕን ዘለዎ ጥበብ፡ ብመራኸቢ ብዙሓን ብኣብነት ይጥቀስ ኣሎ። ነዚ ከም መርትዖ ዘቕርብኦ ከኣ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ወነንቲ ታክስን ፎር-ሃየርን ብሓደ ወገን ሓደስቲ ዝቦቖላ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ከም ኡበርን ሊፍትን ኣብ ምትዕራቕ ዝተጻወቶ ተራ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ ዕብየት ዝተሓተ ደሞዝ ($15) ተፈጢሩ ዝነበረ ጋግ ኣብ ምጽባብ ዝፈጠሮ ብልሓት ብኣብነት ይጠቕሳ።

ጋንታ ወሪራ ኣብቲ ጽምው ፈስቲቫል ስፖርት፡  ዋንጫ ጨቢጣ!
ብሓረጉ ቀለታ


ክቡራት ኣንበብቲ ንሎሚ ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ሂወት፡ ኣብ ክንዲ ካልኣይ ክፋል ትካላትና ንላለ፡ ጋዜጠኛና ሓረጉ ቀለታ ኣብ ዓመታዊ ስፖርታዊ ቅነ ኤርትራውያን ተረኺባ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና። መቐጸልታ ትካላትና ንላለ ከኣ ዝኣክል ሓበሬታ ምስ ኣከብና ኣብ ቀጻሊ ከነዳልዎ ኢና።
ኣብቲ ንመበል 29 ግዜ ዝተኻየደ ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን  ብቀዳም 5 ሓምለ ካብ ሳንታ ክላራ ካሊፎርንያ  ዝመጸት ጋንታ ወሪራ ዋንጫ ጨቢጣ።  ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ፡  ሎሚ ዓመት 2014’ውን ንመበል 29 ግዜኡ፡  ካብ 29 ሰነ ክሳብ 5 ሓምለ ኣብ ዕለታት ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣለክሳንድርያ ኣብ ትብሃል ከተማ’ዩ  ተኣንጊዱ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ስፖርታዊ ቕነ ብሓፈሻ፡ 20 ጋንታታት ናይ ዓበይቲ፡ 25 ጋንታታት ናይ ቈልዑ ተሳቲፈን። ኣብቲ ናይ ዓበይቲ፡ ጋንታ ወሪራ ካብ ሳንታ ክላራ ካሊፎርንያ ዋንጫ ክትወስድ ከላ፡ ምስኣ ናብ ናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ደረጃ ዝበጽሐት ጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ኤሪ 9 ስታርስ  ናይ ቨርጂንያ ኢያ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ወሪራ ኣቶ ኣብራሂም ዓሊ ከምዝገለጸለይ ጋንታ ወሪራ ብ1989 ዝቖመት ኮይና፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብመንእሰያት እናተተከአት ክትዓቢ ዝጸንሐት ጋንታ ኢያ። ጋንታ ወሪራ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማ 4 ካብ ነርወይን  ሓደ ካብ  ደንቨርን  ምስኣ ክጻወቱ ዝመረጹ ዜጋታት ከምኡ’ውን ሓደ ጻዕዳ  ጸንቢራ ደልዲላ ነታ ዓሚ ዝሰዓረታ ጋንታ ባልቲሞር ዋንጫ ክትምንጥል ሓሊና ተበጊሳ ጺዒራ ሓሳብ ልባ ሰሚሩ ከኣ ንጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ናይ ቨርጂንያ  3 ብ 0 ሲዒራ ዋንጫ ጨቢጣ።  
ኣቶ ኢብራሂም  ኣብ ዘረብኡ “መወዳእታ ዝገጠመትና ጋንታ ኣቫንቲ ናይ ቨርጂንያ ብንኣሽቱ ዝቖመት ኣዝያ ሓያል ጋንታ’ያ። ዋላ ንስዓሮም’ምበር ጽቡቕ’ዮም ተጻዊቶም። ኣብ መጻኢ ዝበለጸት ጋንታ ክትከውን ትኽእል ኢያ።” ብምባል ኣብቲ ቕነ ብዙሓት ሓያላት ጋንታታት ከምዝረኣየ ገሊጹ። ምስኡ ኣተሓሒዙ ድማ፡  ጋንትኦም ጋንታ ወሪራ ቅድሚ ሕጂ’ውን ንኣርባዕተ ግዜ ዋንጫ ከም ዝጨበጠት  ብምሕባር፡ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ናይ ሳንሆዘ ንዝገብረሎም ምትሕብባር ኣመስጊኑ። ምስ ጋንታ ወሪራ ሓደ ኣሜሪካዊ ጻዕዳ ክጻወት ስለዝረኣኹ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጋንታታት ከመይ ኢሉ ይጻወት ከምዘሎ ንኣቶ ኢብራሂም ሓቲተዮ ነይረ። ንሱ ድማ ክልተ ናይ ካልእ ዜግነት ዘለዎም ክጽንብሩ ከምዝፍቀደሎም ኣረጋጊጹለይ። ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ጋንታ ወሪራ ከምዝተባህሉ ንኣቶ ኢብራሂም ተወኪሰዮ። ኣብ ኣስመራ ጋንታ ወሪራ ትብሃል ከምዝነበረትን ገለ ካብኦም ወሪራ ንበላ ምስበሉ ከምዝጸደቐትን ምስገለጸለይ፡  ጋንታ ወሪራ ብ1994 ናብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ኣስመራን ከረንን ባጽዕን ስፖርታዊ ግጥማት ኣካይዳ ከምዝነበረትን ጽቡቕ ስም ከምዝረኸበትን ኣዕሊሉኒ።  
ኣቶ ዓንደሃይማኖት ገብረመድህን (ስሄል) ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ኤሪ 9 ስታርስ ናይ ቨርጂንያ  ኮይኑ፡ ጋንቶኦም’ያ ንናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ምስ ጋንታ ወሪራ ዝገጠመት ኢያ። ጋንታ ኣቫንቲ ብናኣሽቱ ዝቖመት ሓያል ጋንታ’ያ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ግጥማ 2 ብቐይሕ ካርድ ተሰጉጎማ ብ 9 ተጻወቲ’ያ ግጥማ ዛዚማ። ኣቶ ዓንደ “ኣነ ንሰለስተ ዓመት ኣሰልጢነዮም። ኣባላታ ንፉዓት’ዮም። ብናኣሽቱ ዝቖመት ጋንታ’ያ። ዘርኣይዎ ጸወታ ከኣ ህዝቢ ዝምስክሮ’ዩ። ብ 9 ሰብ ጽቡቕ ጸወታ ኣርእዮም። ስፖርት ንገብረሉ ምኽንያት ደቅና ብመገዲ ስፖርት ክላለዩ፡ ክመሃሩ፡ ክተሓቛቖፉ ብሃገራውነቶም ክኾርዑ ኢዩ።  ስለዝኾነ ኣነ ኣብ ንሓድሕዶም ተፈጢሩ ዘሎ ስኒትን ምውህሃድን ምትሕግጋዝን ዝሕበንሉ ስለዝኾነ ክገልጾ ይደሊ። ንኣብነት ሓደ ካብኦም ኣዲኦም ዓሪፋ ብሓባር ክሓዝኑን ክጸናንዑን ምስረኣኽዎም ሽዑ’የ ዋንጫ ዝወሰድኩ መሲሉኒ። ብሓወምን ህዝቦምን ሃገሮምን ዝግደሱ መንእሰያት ካብ ምፍራይ ዝዓቢ ነገር የለን። ብትምህርቶም፡ ስነ-ስርዓቶም፡ ሃገራውነቶም ንሕበነሎም ኢና። ኩሉ ግዜ ብሓባርን ብምርድዳእን ብምምልላእን እንተሰሪሕና ክንዕወት ኢና። ጽባሕ ንዓና ተኪኦም ካብዚ ናትና ዝበለጸ ነገር ክገብሩ’ዮም” ኢሉ። ኣቶ ዓንደ ከም ዝገለጸለይ ጋንትኦም ኣኣንጋዲት (ሆስት) ብምዃና ካብ ኩቡር ዘይኮነን ኣብ ሓደ ግዜ ንኽልተ ጋንታ ዘጻውት ክልተ ሜዳ ዘለዎ ምርካብ ጀሚርካ፡ ካልእ ነቲ ስፖርት መሳለጥያ ኣብ ምቕራብ ከምዝነጠፈት ሓቢሩና።
ኣብዚ ስፖርታዊ ቕነ ሰለስተ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ደቅንስትዮ ጋንታታት  ማለት ቶሮንቶ ቢሻን ቶሮንቶ ሳዋን ካብ ቶሮንቶ ካናዳ፡ ሓንቲ ድማ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ  ዋሽንግተን ዲሲ ተሳቲፈን።  ካብ ቶሮንቶ ዝመጸት ጋንታ  ድማ ተዓዊታ።
መዛዘሚ ናይቲ ስፖርታዊ ቅነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ማርዮት ሆቴል’ዩ ነይሩ። ሰዓት ትሸዓተ ከምዝጅመር ሓበሬታ ክወሃብ ከሎ፡ እቲ ብተዛማዲ ክረአ ከሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዕለት ዝመጸ ዝበዝሐ ሰብ  ገና ካብቲ ሜዳ ኩዑሶ ኣይተፋነወን ነይሩ።  ዝበዝሐ ተሳታፊ  ከባቢ 12፡00 ስለዝመጸ ከኣ እቲ ስነ-ስርዓት  ሰዓት 1፡00 ናይ ለይቲ ተኻይዱ።  ቅድሚ 29 ዓመታት ዝመስረትዎ ገዳይም ኣባላቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ድማ ነቲ ሎሚ ዓመት ኣብ ውድድር ቦስቶን ማራቶን ንመቦቆል ዓዱ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘኹረዐ ታሪኽ ዝሰርሐ መብ መብራህቱ ሽልማት ተዋሂቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣቶ ኣብርሃም ካብ ፊሎሪዳ፡ ዝበለጸ ኣሰልጣኒ ከኣ ኣቶ ኢብራሂም  ናይ ጋንታ ወሪራ ተባሂሎም።  
መወዳእታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዝገጠማ ጋንታታት፡ ጋንታታት ናይ ንዮርክን ስያትልን ኢየን። እቲ ጸወታ ኣብ ካልእ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ስለዝተኻየደ፡ ጋንታ ደሓን’ዶ ናይ ንዮርክ ከም ዝተዓወተት ካብ መጉልሒ ድምጺ ሰሚዐ። ናይ ንኣሽቱ ጋንታታት መን ዋንጫ ወሲዳ ሓታቲተ መልሲ ዝህበኒ ኣይረኸብኩን።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ስፖርታዊ ቕነ ዝዓበየ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ዝነበረ ዋሕዲ ተዓዘብቲ ወይ ተሳተፍቲ’ዩ ነይሩ። ብዛዕባ’ዚ ክስተት ዘለዎም ገምጋም ክነግረኒ ንፕረዚደንት’ቲ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣቶ ዮሴፍ መብራህቱ ደዊለ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ነቶም ድሕሪ ክንደይ ምሕታት ዝረኸብክዎም ኣሰልጠንቲ  ክልቲአን ንዋንጫ ዝገጠማ ጋንታታት ኣቶ ዓንደሃይማኖትን ኣቶ ኢብራሂምን  ግን ተወኪሰዮም ነይረ። ኣቶ ዓንደሃይማኖት መጽናዕትን ገምጋምን ከይተገብረ መልሲ ክህብ ከምዘይክእል ምስገለጸ፡ ሓፈሻዊ ግምቱ ግን  “መጀመርያ ኣብ ከባቢ ዲሲ ብዙሕ ሰብ ድኣ ይሃሉ’ምበር ከምቲ ካብ ካልእ ዕረፍቲ ወሲዱ ዝመጽእ ሰብ እቲ ኣብዚ ዘሎ ተቐማጢ ዕረፍቲ ኣይወስድን ኢዩ። እቲ መደብ ንጉሆ ካብ ሰዓት 8፡00- 9፡00 ምሸት’ዩ ነይሩ። ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ገዝኡ በጺሑ ክሳብ ዝመጽእ መደባት ይሓልፍ። ስለዚ ኣጋይሽ ጥራይ ዝነበርሉ ምኽንያት እዚ እመስለኒ። ካልኣይ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ምንባሩ ብዙሕ ሰብ ካብ ገዛ  ክወጽእ ከምዘይተተባብዐ እግምት። ሳልሳይ ዝነበረ ብርቱዕ ምቖት’ውን ሰብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ጌይርዎ። ራብዓይ ጁላይ ፎር ማለት መዓልቲ ናጽናት ኣሜሪካ ዓርቢ ብምውዓሉ ሰብ ናብ ካልእ ዙረት ክኸይድ ዕድል ረኺቡ ይኸውን ኢለ እግምት” ምስበለ ብዛዕባቲ’ቲ እቶም ፈደረሽን ክሕመይሉ ዝሰማዕኩ ጉድለት ሓበሬታን ጎስጓስን ተወኪሰዮ። ኣቶ ዓንደ “ኣብ ዎብሳይት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ተሓቢሩ፡ ኣብ ረድዮ ተነጊሩ እንታይ ኢና’ሞ ክንብል” ብምባል ብሓፈሽኡ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ከኣ ሓበሬታ ኣብ ምውዕዋዕ ድኻም ከምዘሎ ተኣሚኑ። ኣቶ ኢብራሂም ድማ “ ኣነ ካብ ናይ ኩሉ ዓመታት ግጥምና ከምዚ ውሑድ ሰብ ዘለዎ ሜዳ ርእየ ኣይፈልጥን እቲ ምኽንያት ኣይተረዳኣንን  ንዓይ’ውን ገሪሙኒ’ዩ” ኢሉ።
ኣብቲ ስፖርታዊ ቅነ ትካላቶም ዘላልዩን ፍርያቶም ዝሸጡን  ከም መጻሕፍቲ፡  ሲዲታት፡ ፊደላት ግእዝ ዝተጻሕፎ ቢያትታን፡ ኩባያ፡ መከላኸሊ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን፡ ባህላውን ብዘመናዊ መገዲ ዝተዳለው ባህላዊ  ክዳውንትን፡ ባንዴራን ብባንዴራ ኤርትራ ዝተዳለወ  መትሓዝ መፍትሕን ካልእ መጸባበቒታትን፡  መግብን መስተን ዘቕረቡ ሰብ ትካላት ነይሮም። ንሓንቲ ዝተዋህበቶም ጣውላ ድማ 500 ዶላር ስለዝኸፈሉላ ሓደ ጸጉሩ ዝተዓዃለለ መንእሰይ እናዘረ “ሰብ ብዙሕ ስለዘይመጸኩም 50 ቅርሺ ኣጉዲልናልኩም ኣለና። ወይ ድማ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ሚሸት ኣብቲ ሆቴል ፍርያትኩም ከተቕርቡ ዕድል ክንህበኩም” ክብል ሰሚዐዮ።
ኣብተን ሰብ መጺኡለን ዝተባህላ ክልተ መዓልታት ኣብቲ ከባቢኦም ስለዝነበርኩ ብግምተይ ዝበዝሑ ሓደ ሕምሲት ናይቲ ንጣውላ ዝኸፈልዎ’ውን ከእትው ኣይረኣኹን። ወ/ሮ ሰናይት በርሀ ሓንቲ ካብቶም ብባህላውን ዘመናውን መገዲ ዝተዳለወ ክዳውንቲ ሓበሻ ንመሸጣ ዘቕረበት ወናኒት ዝያዳ ዝተባህለ ትካል ኢያ። “ቅድሚ ሕጂ ስፖርት ክዕዘብ ክመጽእ ከለኹ ኮፍ መበሊ ሰብ ዘይብሉ ጥርሑ ኮይኑ ርእየዮ ኣይፈልጥን። ሎሚ ንመጀመርያ ግዜየይ ፍርያተይ ሒዘ መጺአ ብሰንኪ ብዙሕ ሰብ ዘይምምጽኡ፡ ማይ፡ ንፋስ፡ ተደሚርዎ ዳርጋ ኣይሰራሕናን፡” ኢላትኒ።
ኣብ መወዳእታ ገዛኻ ገዛኻ’ዩ’ሞ ብዛዕባ ጋንታት ስያትል ውስ ክብለኩም። ከም ዝፍለጥ ክልተ ጋንታታት ማለት ጋንታ ኣዱሊስን ጋንታ ጭደድን’የን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፈን። ኣብ ፍጻመ ዝበጽሑ ኣሰልጠንቲ ብርቱዓት ጋንታታት ከም ካብ ስያትል ዝመጽአት ጋንታ ኣዱሊስ ስዒርና ኢና ኣብዚ በጺሕና ክብሉ ብእዝነይ ሰሚዐ። ዋላ’ኳ ኣብ ፍጻመ እንተዘይበጽሓ፡ ብቕዓተን ኣመስኪረን’የን።
ኣቶ ዓንደሃይማኖት ገብረመድህን ስሄል ፡ ነዛ ጸብጻብ ክጽሕፍ ንመን ከምዝረክብ ኣብ ዝሓርበተኒ ግዜ ድሕሪ ንኣርባዕተ ሰብ ምድዋላይ ዝረኸብክዎን ብምቑልል መገዲ ተቐቢሉ ኣብ ውዱእ ሰዓት ዝምልከቶ ሓበሬታ ሂቡ፡ ንኻልኦት’ውን ዘራኸበኒ ግዱስ ዜጋ ስለዝኾነ ብፍሉይ ምስጋና ይግብኦ። ክብረት ይሃብካ ኣቶ ዓንደሃይማኖት! ኣቶ ኣስመሮም ገብረገርጊስ‘ውን ስእልታት ብምሃብን ነዚ ዝርካቡ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ንኽረክብ እታ ባብ ዘርሓወለይ ጉዱስ ሓው ብምዃኑ ክቡር የኽብረካ መጠን ነብሱ ክብሎ እደሊ። ኣብ ውዱእ ሰዓት ስእልታት ንዝሰደዱለይ ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ፡ ኣቶ ተስፋጽዮን ሰረቐ፡ ኣቶ ዩኤል ኪዳነ’ውን ብስም ጋዜጣ ዳዕሮን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ልዑል ምስጋናይ ይብጻሓዮም። ንዓመታ ተቛጺርኩም ኣይበለና፡ ኣብ ዝማዕረገ ኣገባብ የራኽበና።

 

 

VOA Interview ድምጺ ኣመሪካ ምስ ኣባላት ዳዕሮ

Advertise Here1

To advertise here or/and

on our paper please call us at

206.859.1933

Contact Info

DAERO

P.O Box 20624
Seattle, WA 98102

E-mail: daero1120@gmail.com

Go to top