Find us on

 

ማሕበር እምነት /Emenet/ ኣገልግሎት ጥዕና ሂቡ


ማሕበር እምነት /Emenet/ ምስ መሻርኽቱ ንህዝቢ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ሂቡ። እቲ ብ 25 ሓምለ 2014፡ ምስ ስዊዲሽ ሆስፒታል፡ ጉድዊል፡ ዋይኤምሲአን ሱዛን ጂ ኮመን (Swedish Hospital, Goodwill, YMCA and Susan G. Komen) ብሓባር ዝተኻየደ ዋዕላ ጥዕና፡ ዕዉት ከም ዝነበረ ማሕበር እምነት ገሊጹ። ኣብዚ ዕለት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ንጥፈታት፡ መድሕን ዘለዎምን ዘይብሎምን ናይ ጡብ ናይ ካንሰር ምርመራ ንደቂ ኣንስትዮን ናይ ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ሓፈሻዊ ምርመራን ከኣ ንኹሉ ሰብ ክካየደሉ ውዒሉ።
ማሕበር እምነት ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ናብ ኤርትራ መድሃኒ ከም ዝለኣኸን፡ ብብእዋኑ ንህዝቢ ነጻ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝሃበን ዝዝከር’ዩ።

 

 

ሻምፒዮን ቦስተን ማራቶን መብራህቱ ክፍለዝጊ፡ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ክሳተፍ ኢዩ!!


ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብራህቱ ክፍለዝጊ፡ ኣብቲ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ዝካየድ ማራቶን ኒውዮርክ ከም ዝሳተፍ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኣፍሊጡ።  እቲ ፈደረሽን “ ተሳትፎ መብራህቱ ክፍለዝጊ ተሳትፎ ከዋኽብቲ ኣትለታት ዘረጋግጽ’ዩ፡” ብምባል ንተሳትፎ መብራህቱ ኣብቲ ውድድር ዘለዎ ኣገዳስነት ኣጉሊሕዎ ይርከብ። ወዲ 39 ዓመት መብራህቱ፡ ንመጀመርያ ግዜ ሻምፒዮን ቦስተን ማራቶን ብምዃን ንመቦቆል ዓዱ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘኹርዕ ዓወት ዘመዝገበን ፕረዚደንት ኦባማ  ከይተረፈ ሓጎሱ ብምግላጽ ንመብራህቱ  “ንፉዕ  ብኣኻ ኮሪዕና” ዝበሎ ጎያያይ ኢዩ። ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተሳተፎ ሰለስተ ኣህጉራዊ መድረኻት፡ ኣብ ኣቴንስ ብሩር፡ ኣብ ለንደን ከኣ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ከም ዝነበረ ጸብጻባቲ ፈደረሽን ይሕብር።

ህዝቢ ስያትል ቅልጡፍ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክረክብ’ዩ!


ከንቲባ ከተማ ስያትል ኤድ ሙሪ ብዕለት 5 ነሓሰ 2014 ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኩሉ ተቐማጣይ ስያትል ዝለዓለ ቅልጣፈ ዘለዎ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክረክብ ምእንቲ፡ ንውድድር ዝሕግዝ ሓድሽ ንድፈ-ሕጊ ናብ ቤት ምኽሪ ከቕርብ ምዃኑ ገሊጹ። ሞሪ ኣብ መግለጺኡ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከተማና ረኺባቶ ዘላ ቅልጡፍ ዕብየት ቁጠባ ሳላ ዕዉት ወፍሪ ናይዘን ኣብ ልዑል ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያታት’ዩ። እንተኾነ ኩሎም ተቐማጦ ስያትል ናይዚ ዓወት’ዚ ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣይካኣሉ ዘለዉ። ጌና እኹል ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘይረክብ ከባቢታት ኣለና። ስለዚ ምዕሩይን ርትዓውን ዝኾነ ኣገልግሎት ንኹሉ ኣከባቢታት ከተማና ንምሃብ፡ ውድድር ዕዳጋ ዝዕድም ንድፈ ሕጊ ከቕርብ’የ ኢሉ።
ሓሳብ መየር ሙሪ ድሮ ቅልጡፍ መልስን ውጽኢትን ዝረክብ ዘሎ እመስል። ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኩባንያታት “ሰንችሪ ሊንክ”፡ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ክሳብ መወዳእታ 2015 ናብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝኣቱ ናይ ሓደ ጊጋ-ባይት ፋይበር፡  ናብ ኣርባዕተ ከባቢታት ስያትል ማለት ቢከንሂል፡ ባላርድ፡ ዌስት ስያትልን ሰነትራል ዲስትርክትን ክዝርግሕ ምዃን ገሊጻ ኣላ።

ንኣፍልጦ ሕጊ ዝሕግዝ ስልጠና ንመንእሰያት ክወሃብ’ዩ!

ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኪንግ ካውኒ ብዘውጽኦ መደብ መሰረት፡  “ዳህሰስቲ ሕግታት ፖሊስ” /SeaTac Police Explorers/ ብዝብል ስያመ፡ ኣብ ከተማ ሲታክ፡ ካብ 14-20 ዝዕድሚኦም ወለንተኛታት መንእሰያት ንምስልጣን ተዳልዩ ኣሎ። እዞም መንእሰያት ሰልጠንቲ ኣብ ዝተፋላለየ ህዝባዊ ኣገጣሚታት ከም ኣህጉራዊ በዓላት፡ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ “4 ሓምለ”ን ልደትን ዝኣመሰሉ ብምስታፍ ሕጊ ከኽብሩን ልምምዳት ክገብሩን ኢዮም። ካብዚ ሓሊፉ ተሳተፍቲ መደብ ምስ ፖሊስ ብምጓዓዝ ኣብ ዓበይቲ ገበናት ዝተፈጸመሉ ቦታታት ብምኻድ ጭብጥታት ኣብ ምእካብ ክሳተፉ ኢዮም።
ተሳተፍቲ ስልጠናኦም ምስ ወድኡ፡ ብድሌቶም ፖሊስ ክቑጸሩ ይኽእሉ ኢዮም። ድሌት ምስ ዘይህልዎም ድማ ንርእሶም ኣብ ሂወቶም ዝሕግዞም ኣፍልጦ ልዕልና ሕጊ ሒዞም ክወጹ ይኽእሉ። ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ መንእሰያት፡ ምስ ተመዝገቡ ናይ ቃል መርመራን ታሪኽ ድሕረ-ባይታን ክሓልፉ ኣለዎም። ነጥቦም ከኣ ብዝወሓደ ካብ ክልተ (2.0) ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ። ድሌት ዘለዎም መንእሰያት ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክምዝገቡ ይኽእሉ ኢዮም።
ግዱሳት ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ CSO Mechee Burnett at 206.973.4917 or e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ብምድዋል ወይ ብኢሜይል ተወከሱ። ዝርዝር ናይዚ ጽሑፍ ከኣ ኣብ ገጽ ክልተ ኣቕሪብናልኩም ኣለና።
ኣገዳስነት ኣፍልጦ ሕጊ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኣዝዩ ዓቢ’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ሰኣን ኣፍልጦ ሕጊ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ተጋጭዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎኑ መንእሰያት ከም ዘለዉና ምዝካር የድሊ። ሳዕቤን ናይዚ ከኣ ኣብ ምሉእ ዝተረፈ ሂወቶም ከም ዝጸልዎም ድሮ ተገንዚብናዮ ኣለና

ጋንታ ወሪራ ኣብቲ ጽምው ፈስቲቫል ስፖርት፡  ዋንጫ ጨቢጣ!
ብሓረጉ ቀለታ


ክቡራት ኣንበብቲ ንሎሚ ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ሂወት፡ ኣብ ክንዲ ካልኣይ ክፋል ትካላትና ንላለ፡ ጋዜጠኛና ሓረጉ ቀለታ ኣብ ዓመታዊ ስፖርታዊ ቅነ ኤርትራውያን ተረኺባ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና። መቐጸልታ ትካላትና ንላለ ከኣ ዝኣክል ሓበሬታ ምስ ኣከብና ኣብ ቀጻሊ ከነዳልዎ ኢና።
ኣብቲ ንመበል 29 ግዜ ዝተኻየደ ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን  ብቀዳም 5 ሓምለ ካብ ሳንታ ክላራ ካሊፎርንያ  ዝመጸት ጋንታ ወሪራ ዋንጫ ጨቢጣ።  ዓመታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ፡  ሎሚ ዓመት 2014’ውን ንመበል 29 ግዜኡ፡  ካብ 29 ሰነ ክሳብ 5 ሓምለ ኣብ ዕለታት ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣለክሳንድርያ ኣብ ትብሃል ከተማ’ዩ  ተኣንጊዱ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ስፖርታዊ ቕነ ብሓፈሻ፡ 20 ጋንታታት ናይ ዓበይቲ፡ 25 ጋንታታት ናይ ቈልዑ ተሳቲፈን። ኣብቲ ናይ ዓበይቲ፡ ጋንታ ወሪራ ካብ ሳንታ ክላራ ካሊፎርንያ ዋንጫ ክትወስድ ከላ፡ ምስኣ ናብ ናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ደረጃ ዝበጽሐት ጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ኤሪ 9 ስታርስ  ናይ ቨርጂንያ ኢያ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ወሪራ ኣቶ ኣብራሂም ዓሊ ከምዝገለጸለይ ጋንታ ወሪራ ብ1989 ዝቖመት ኮይና፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብመንእሰያት እናተተከአት ክትዓቢ ዝጸንሐት ጋንታ ኢያ። ጋንታ ወሪራ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማ 4 ካብ ነርወይን  ሓደ ካብ  ደንቨርን  ምስኣ ክጻወቱ ዝመረጹ ዜጋታት ከምኡ’ውን ሓደ ጻዕዳ  ጸንቢራ ደልዲላ ነታ ዓሚ ዝሰዓረታ ጋንታ ባልቲሞር ዋንጫ ክትምንጥል ሓሊና ተበጊሳ ጺዒራ ሓሳብ ልባ ሰሚሩ ከኣ ንጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ናይ ቨርጂንያ  3 ብ 0 ሲዒራ ዋንጫ ጨቢጣ።  
ኣቶ ኢብራሂም  ኣብ ዘረብኡ “መወዳእታ ዝገጠመትና ጋንታ ኣቫንቲ ናይ ቨርጂንያ ብንኣሽቱ ዝቖመት ኣዝያ ሓያል ጋንታ’ያ። ዋላ ንስዓሮም’ምበር ጽቡቕ’ዮም ተጻዊቶም። ኣብ መጻኢ ዝበለጸት ጋንታ ክትከውን ትኽእል ኢያ።” ብምባል ኣብቲ ቕነ ብዙሓት ሓያላት ጋንታታት ከምዝረኣየ ገሊጹ። ምስኡ ኣተሓሒዙ ድማ፡  ጋንትኦም ጋንታ ወሪራ ቅድሚ ሕጂ’ውን ንኣርባዕተ ግዜ ዋንጫ ከም ዝጨበጠት  ብምሕባር፡ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ናይ ሳንሆዘ ንዝገብረሎም ምትሕብባር ኣመስጊኑ። ምስ ጋንታ ወሪራ ሓደ ኣሜሪካዊ ጻዕዳ ክጻወት ስለዝረኣኹ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጋንታታት ከመይ ኢሉ ይጻወት ከምዘሎ ንኣቶ ኢብራሂም ሓቲተዮ ነይረ። ንሱ ድማ ክልተ ናይ ካልእ ዜግነት ዘለዎም ክጽንብሩ ከምዝፍቀደሎም ኣረጋጊጹለይ። ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ጋንታ ወሪራ ከምዝተባህሉ ንኣቶ ኢብራሂም ተወኪሰዮ። ኣብ ኣስመራ ጋንታ ወሪራ ትብሃል ከምዝነበረትን ገለ ካብኦም ወሪራ ንበላ ምስበሉ ከምዝጸደቐትን ምስገለጸለይ፡  ጋንታ ወሪራ ብ1994 ናብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ኣስመራን ከረንን ባጽዕን ስፖርታዊ ግጥማት ኣካይዳ ከምዝነበረትን ጽቡቕ ስም ከምዝረኸበትን ኣዕሊሉኒ።  
ኣቶ ዓንደሃይማኖት ገብረመድህን (ስሄል) ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣቫንቲ (ሰጉም) ኤሪ 9 ስታርስ ናይ ቨርጂንያ  ኮይኑ፡ ጋንቶኦም’ያ ንናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ምስ ጋንታ ወሪራ ዝገጠመት ኢያ። ጋንታ ኣቫንቲ ብናኣሽቱ ዝቖመት ሓያል ጋንታ’ያ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዋንጫ መን ጨበጠ ግጥማ 2 ብቐይሕ ካርድ ተሰጉጎማ ብ 9 ተጻወቲ’ያ ግጥማ ዛዚማ። ኣቶ ዓንደ “ኣነ ንሰለስተ ዓመት ኣሰልጢነዮም። ኣባላታ ንፉዓት’ዮም። ብናኣሽቱ ዝቖመት ጋንታ’ያ። ዘርኣይዎ ጸወታ ከኣ ህዝቢ ዝምስክሮ’ዩ። ብ 9 ሰብ ጽቡቕ ጸወታ ኣርእዮም። ስፖርት ንገብረሉ ምኽንያት ደቅና ብመገዲ ስፖርት ክላለዩ፡ ክመሃሩ፡ ክተሓቛቖፉ ብሃገራውነቶም ክኾርዑ ኢዩ።  ስለዝኾነ ኣነ ኣብ ንሓድሕዶም ተፈጢሩ ዘሎ ስኒትን ምውህሃድን ምትሕግጋዝን ዝሕበንሉ ስለዝኾነ ክገልጾ ይደሊ። ንኣብነት ሓደ ካብኦም ኣዲኦም ዓሪፋ ብሓባር ክሓዝኑን ክጸናንዑን ምስረኣኽዎም ሽዑ’የ ዋንጫ ዝወሰድኩ መሲሉኒ። ብሓወምን ህዝቦምን ሃገሮምን ዝግደሱ መንእሰያት ካብ ምፍራይ ዝዓቢ ነገር የለን። ብትምህርቶም፡ ስነ-ስርዓቶም፡ ሃገራውነቶም ንሕበነሎም ኢና። ኩሉ ግዜ ብሓባርን ብምርድዳእን ብምምልላእን እንተሰሪሕና ክንዕወት ኢና። ጽባሕ ንዓና ተኪኦም ካብዚ ናትና ዝበለጸ ነገር ክገብሩ’ዮም” ኢሉ። ኣቶ ዓንደ ከም ዝገለጸለይ ጋንትኦም ኣኣንጋዲት (ሆስት) ብምዃና ካብ ኩቡር ዘይኮነን ኣብ ሓደ ግዜ ንኽልተ ጋንታ ዘጻውት ክልተ ሜዳ ዘለዎ ምርካብ ጀሚርካ፡ ካልእ ነቲ ስፖርት መሳለጥያ ኣብ ምቕራብ ከምዝነጠፈት ሓቢሩና።
ኣብዚ ስፖርታዊ ቕነ ሰለስተ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ደቅንስትዮ ጋንታታት  ማለት ቶሮንቶ ቢሻን ቶሮንቶ ሳዋን ካብ ቶሮንቶ ካናዳ፡ ሓንቲ ድማ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ  ዋሽንግተን ዲሲ ተሳቲፈን።  ካብ ቶሮንቶ ዝመጸት ጋንታ  ድማ ተዓዊታ።
መዛዘሚ ናይቲ ስፖርታዊ ቅነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ማርዮት ሆቴል’ዩ ነይሩ። ሰዓት ትሸዓተ ከምዝጅመር ሓበሬታ ክወሃብ ከሎ፡ እቲ ብተዛማዲ ክረአ ከሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዕለት ዝመጸ ዝበዝሐ ሰብ  ገና ካብቲ ሜዳ ኩዑሶ ኣይተፋነወን ነይሩ።  ዝበዝሐ ተሳታፊ  ከባቢ 12፡00 ስለዝመጸ ከኣ እቲ ስነ-ስርዓት  ሰዓት 1፡00 ናይ ለይቲ ተኻይዱ።  ቅድሚ 29 ዓመታት ዝመስረትዎ ገዳይም ኣባላቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ድማ ነቲ ሎሚ ዓመት ኣብ ውድድር ቦስቶን ማራቶን ንመቦቆል ዓዱ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘኹረዐ ታሪኽ ዝሰርሐ መብ መብራህቱ ሽልማት ተዋሂቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣቶ ኣብርሃም ካብ ፊሎሪዳ፡ ዝበለጸ ኣሰልጣኒ ከኣ ኣቶ ኢብራሂም  ናይ ጋንታ ወሪራ ተባሂሎም።  
መወዳእታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዝገጠማ ጋንታታት፡ ጋንታታት ናይ ንዮርክን ስያትልን ኢየን። እቲ ጸወታ ኣብ ካልእ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ስለዝተኻየደ፡ ጋንታ ደሓን’ዶ ናይ ንዮርክ ከም ዝተዓወተት ካብ መጉልሒ ድምጺ ሰሚዐ። ናይ ንኣሽቱ ጋንታታት መን ዋንጫ ወሲዳ ሓታቲተ መልሲ ዝህበኒ ኣይረኸብኩን።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ስፖርታዊ ቕነ ዝዓበየ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ዝነበረ ዋሕዲ ተዓዘብቲ ወይ ተሳተፍቲ’ዩ ነይሩ። ብዛዕባ’ዚ ክስተት ዘለዎም ገምጋም ክነግረኒ ንፕረዚደንት’ቲ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣቶ ዮሴፍ መብራህቱ ደዊለ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ነቶም ድሕሪ ክንደይ ምሕታት ዝረኸብክዎም ኣሰልጠንቲ  ክልቲአን ንዋንጫ ዝገጠማ ጋንታታት ኣቶ ዓንደሃይማኖትን ኣቶ ኢብራሂምን  ግን ተወኪሰዮም ነይረ። ኣቶ ዓንደሃይማኖት መጽናዕትን ገምጋምን ከይተገብረ መልሲ ክህብ ከምዘይክእል ምስገለጸ፡ ሓፈሻዊ ግምቱ ግን  “መጀመርያ ኣብ ከባቢ ዲሲ ብዙሕ ሰብ ድኣ ይሃሉ’ምበር ከምቲ ካብ ካልእ ዕረፍቲ ወሲዱ ዝመጽእ ሰብ እቲ ኣብዚ ዘሎ ተቐማጢ ዕረፍቲ ኣይወስድን ኢዩ። እቲ መደብ ንጉሆ ካብ ሰዓት 8፡00- 9፡00 ምሸት’ዩ ነይሩ። ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ገዝኡ በጺሑ ክሳብ ዝመጽእ መደባት ይሓልፍ። ስለዚ ኣጋይሽ ጥራይ ዝነበርሉ ምኽንያት እዚ እመስለኒ። ካልኣይ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ምንባሩ ብዙሕ ሰብ ካብ ገዛ  ክወጽእ ከምዘይተተባብዐ እግምት። ሳልሳይ ዝነበረ ብርቱዕ ምቖት’ውን ሰብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ጌይርዎ። ራብዓይ ጁላይ ፎር ማለት መዓልቲ ናጽናት ኣሜሪካ ዓርቢ ብምውዓሉ ሰብ ናብ ካልእ ዙረት ክኸይድ ዕድል ረኺቡ ይኸውን ኢለ እግምት” ምስበለ ብዛዕባቲ’ቲ እቶም ፈደረሽን ክሕመይሉ ዝሰማዕኩ ጉድለት ሓበሬታን ጎስጓስን ተወኪሰዮ። ኣቶ ዓንደ “ኣብ ዎብሳይት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ተሓቢሩ፡ ኣብ ረድዮ ተነጊሩ እንታይ ኢና’ሞ ክንብል” ብምባል ብሓፈሽኡ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ከኣ ሓበሬታ ኣብ ምውዕዋዕ ድኻም ከምዘሎ ተኣሚኑ። ኣቶ ኢብራሂም ድማ “ ኣነ ካብ ናይ ኩሉ ዓመታት ግጥምና ከምዚ ውሑድ ሰብ ዘለዎ ሜዳ ርእየ ኣይፈልጥን እቲ ምኽንያት ኣይተረዳኣንን  ንዓይ’ውን ገሪሙኒ’ዩ” ኢሉ።
ኣብቲ ስፖርታዊ ቅነ ትካላቶም ዘላልዩን ፍርያቶም ዝሸጡን  ከም መጻሕፍቲ፡  ሲዲታት፡ ፊደላት ግእዝ ዝተጻሕፎ ቢያትታን፡ ኩባያ፡ መከላኸሊ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን፡ ባህላውን ብዘመናዊ መገዲ ዝተዳለው ባህላዊ  ክዳውንትን፡ ባንዴራን ብባንዴራ ኤርትራ ዝተዳለወ  መትሓዝ መፍትሕን ካልእ መጸባበቒታትን፡  መግብን መስተን ዘቕረቡ ሰብ ትካላት ነይሮም። ንሓንቲ ዝተዋህበቶም ጣውላ ድማ 500 ዶላር ስለዝኸፈሉላ ሓደ ጸጉሩ ዝተዓዃለለ መንእሰይ እናዘረ “ሰብ ብዙሕ ስለዘይመጸኩም 50 ቅርሺ ኣጉዲልናልኩም ኣለና። ወይ ድማ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ሚሸት ኣብቲ ሆቴል ፍርያትኩም ከተቕርቡ ዕድል ክንህበኩም” ክብል ሰሚዐዮ።
ኣብተን ሰብ መጺኡለን ዝተባህላ ክልተ መዓልታት ኣብቲ ከባቢኦም ስለዝነበርኩ ብግምተይ ዝበዝሑ ሓደ ሕምሲት ናይቲ ንጣውላ ዝኸፈልዎ’ውን ከእትው ኣይረኣኹን። ወ/ሮ ሰናይት በርሀ ሓንቲ ካብቶም ብባህላውን ዘመናውን መገዲ ዝተዳለወ ክዳውንቲ ሓበሻ ንመሸጣ ዘቕረበት ወናኒት ዝያዳ ዝተባህለ ትካል ኢያ። “ቅድሚ ሕጂ ስፖርት ክዕዘብ ክመጽእ ከለኹ ኮፍ መበሊ ሰብ ዘይብሉ ጥርሑ ኮይኑ ርእየዮ ኣይፈልጥን። ሎሚ ንመጀመርያ ግዜየይ ፍርያተይ ሒዘ መጺአ ብሰንኪ ብዙሕ ሰብ ዘይምምጽኡ፡ ማይ፡ ንፋስ፡ ተደሚርዎ ዳርጋ ኣይሰራሕናን፡” ኢላትኒ።
ኣብ መወዳእታ ገዛኻ ገዛኻ’ዩ’ሞ ብዛዕባ ጋንታት ስያትል ውስ ክብለኩም። ከም ዝፍለጥ ክልተ ጋንታታት ማለት ጋንታ ኣዱሊስን ጋንታ ጭደድን’የን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፈን። ኣብ ፍጻመ ዝበጽሑ ኣሰልጠንቲ ብርቱዓት ጋንታታት ከም ካብ ስያትል ዝመጽአት ጋንታ ኣዱሊስ ስዒርና ኢና ኣብዚ በጺሕና ክብሉ ብእዝነይ ሰሚዐ። ዋላ’ኳ ኣብ ፍጻመ እንተዘይበጽሓ፡ ብቕዓተን ኣመስኪረን’የን።
ኣቶ ዓንደሃይማኖት ገብረመድህን ስሄል ፡ ነዛ ጸብጻብ ክጽሕፍ ንመን ከምዝረክብ ኣብ ዝሓርበተኒ ግዜ ድሕሪ ንኣርባዕተ ሰብ ምድዋላይ ዝረኸብክዎን ብምቑልል መገዲ ተቐቢሉ ኣብ ውዱእ ሰዓት ዝምልከቶ ሓበሬታ ሂቡ፡ ንኻልኦት’ውን ዘራኸበኒ ግዱስ ዜጋ ስለዝኾነ ብፍሉይ ምስጋና ይግብኦ። ክብረት ይሃብካ ኣቶ ዓንደሃይማኖት! ኣቶ ኣስመሮም ገብረገርጊስ‘ውን ስእልታት ብምሃብን ነዚ ዝርካቡ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ንኽረክብ እታ ባብ ዘርሓወለይ ጉዱስ ሓው ብምዃኑ ክቡር የኽብረካ መጠን ነብሱ ክብሎ እደሊ። ኣብ ውዱእ ሰዓት ስእልታት ንዝሰደዱለይ ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ፡ ኣቶ ተስፋጽዮን ሰረቐ፡ ኣቶ ዩኤል ኪዳነ’ውን ብስም ጋዜጣ ዳዕሮን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ልዑል ምስጋናይ ይብጻሓዮም። ንዓመታ ተቛጺርኩም ኣይበለና፡ ኣብ ዝማዕረገ ኣገባብ የራኽበና።

 

 

VOA Interview ድምጺ ኣመሪካ ምስ ኣባላት ዳዕሮ

Advertise Here1

To advertise here or/and

on our paper please call us at

206.859.1933

Contact Info

DAERO

P.O Box 20624
Seattle, WA 98102

E-mail: daero1120@gmail.com

Go to top